Condicions d'ús

CONDICIONS D’ÚS

 
1. Acceptació dels Termes d'Ús. En tenir accés, visualitzar o utilitzar qualsevol Servei (significa qualsevol servei a internet proporcionat per o a través d'AFICIONASPORTS.COM) o Contingut (qualsevol informació, dades, materials, obres, textos, missatges, comunicacions, imatges, vídeos, registres d'àudio, programes, programari i mercaderia proporcionada per AFICIONASPORTS.COM) d’AFICIONASPORTS.COM, vostè convé i accepta expressament obligar-se a tots els termes i condicions establerts en el present i complir amb els mateixos, així com amb les indicacions següents (que formen part integrant del present):
• Principis de la Comunitat Aficiona;
• Informació sobre protecció de dades;
 
Els termes i condicions establertes en el present, i les disposicions de les indicacions esmentades, es denominaran d'ara endavant conjuntament com els "Termes d'ús".
 
En cas de no estar d'acord amb les Condicions d'Ús, no ingressi a qualsevol Servei o Contingut d’AFICIONASPORTS.COM o utilitzi el mateix. AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret, a la seva discreció, d'actualitzar o modificar els Termes d'Ús en qualsevol moment. En conseqüència, revisi regularment en cas que hi hagi canvis i actualitzacions. El seu ús continuat de qualsevol servei o Contingut de AFICIONASPORTS.COM amb posterioritat a l'anunci de qualsevol canvis o actualitzacions dels Termes d'Ús constitueix la seva acceptació d'aquests canvis i actualitzacions.
 
Pot donar-se de baixa d’AFICIONASPORTS.COM al mateix portal o enviant un e-mail a info@aficionasports.com amb l’assumpte “BAIXA”.
 
2. Capacitat per acceptar els Termes d'Ús. Com a condició per al seu ús de qualsevol servei o Contingut d’AFICIONASPORTS.COM, vostè declara i garanteix que és el legal representant del Club, actuant en tot moment en nom d’aquest, que tota la informació i dades que facilitarà al respecte és veraç i s’ajusta a la realitat, i és plenament capaç i competent per entendre, acceptar i celebrar aquests Termes d'Ús, i per observar i complir amb els mateixos. En qualsevol cas, cap persona menor de 13 anys d'edat podrà utilitzar AFICIONASPORTS.COM o qualsevol servei o Contingut d’AFICIONASPORTS.COM. El seu registre, si s'escau, pot ser cancel·lat o donat per acabat sense cap notificació si tenim qualsevol motiu per considerar que vostè és menor d'edat.
 
3. Autorització. El Club manifesta sota la seva responsabilitat que disposa dels corresponents consentiments per part dels pares o tutors legals dels menors d’edat per poder divulgar al seu espai de www.aficionasports.com dades o imatges dels seus fills o tutelats, eximint a AFICIONASPORTS.COM de qualsevol responsabilitat derivada de la seva inexistència.
 
4. Dret d’anul·lació.
Qualsevol violació dels termes d'ús per qualsevol usuari o membre pot incórrer en responsabilitat civil o penal, i AFICIONASPORTS.COM podrà addicionalment utilitzar qualsevol recurs que tingui per llei o equitat, anular immediatament el permís de qualsevol Usuari o, si és necessari,de tots els Usuaris d'utilitzar els seus Serveis o Contingut. AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret, però no tindrà cap obligació, d'anular o remoure qualsevol Contingut o Anunci de l'Usuari que, a la seva discreció, violi els termes d'ús o qualsevol llei aplicable, o que pugui exposar a AFICIONASPORTS.COM a qualsevol tipus de responsabilitat, o que pugui afectar adversament la reputació o bon nom d’AFICIONASPORTS.COM. Si us plau, tingui en compte que una violació dels Termes d'Ús per algú que només tingui accés indirecte a un Servei a través d'algun membre d'aquest Servei es considera una violació per part d'aquest membre, independentment que la violació es realitzi amb o sense el coneixement o consentiment del membre respectiu.
 
5. Dret d’Investigar. AFICIONASPORTS.COM podrà investigar qualsevol suposada violació dels Termes d'Ús i cooperar amb les autoritats encarregades d'imposar el compliment de la llei i/o tercers en aquesta recerca. Vostè en aquest acte renúncia i convé a no exercir qualsevol reclamació contra les parts relacionades en base a qualsevol investigació per part d’AFICIONASPORTS.COM o de les autoritats encarregades d’imposar el compliment de la llei, o en qualsevol mesura presa en relació amb aquesta recerca o com resultat de la mateixa.
 
6. Dret a Divulgar. Vostè reconeix i convé que AFICIONASPORTS.COM té el dret de divulgar en tot moment la identitat d'un usuari o la font d'un Anunci de l'Usuari en relació amb investigacions internes respecte de qualsevol abús del Servei, la recerca d'una suposada activitat per part de les autoritats encarregades d'imposar el compliment de la llei, o en resposta a qualsevol requeriment o hagin citat al jutjat judicial.
 
7. Ús Prohibit i Informe d'Abusos. AFICIONASPORTS.COM no permet ni tolera qualsevol ús il·legal, abusiu, nociu o inadequat dels seus Serveis o contingut, ni qualsevol ús que interfereixi amb el gaudi per part d'altres usuaris dels seus Serveis o Contingut. Si vostè considera que ha estat víctima d'alguna de les conductes descrites a continuació, faci el favor d'enviar un correu a info@AFICIONASPORTS.COM. Sense limitar la generalitat de l'anterior, AFICIONASPORTS.COM específicament prohibeix les següents activitats:
 (A) Recopilar, guardar, anunciar, transmetre o demanar qualsevol material, informació, missatge o comunicació, o participar, demanar, induir, promoure o contribuir a qualsevol acte o conducta, que sigui il·legal, assetjant, amenaçant, abusiva, difamatòria, calumniant, injuriosa, escandalosa, enganyosa, fraudulenta, violant de la privadesa dels altres, tortuosa, obscena, pornogràfica, vulgar, profana, racista, discriminatòria o de qualsevol altra forma objectable o ofensiva;
 (B) Recopilar, guardar, anunciar, transmetre o demanar qualsevol material, informació, missatge o comunicació, o participar, demanar, induir, promoure o contribuir a qualsevol acte o conducta, que infringeixi o violi qualsevol patent, dret d'autor, marca, secret mercantil, dret de privacitat o publicitat, o qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual de qualsevol persona o entitat, incloent de manera enunciativa però no limitativa: (i) copiar, reproduir, mostrar, exhibir, realitzar, transmetre, compartir o distribuir qualsevol material o obra protegida per drets d'autor, sense el permís o consentiment del titular dels drets d'autor, (ii) proporcionar informació, programari, programes o eines que permetin burlar els dispositius protectors de còpies instal·lats pel fabricant, (iii) proporcionar música, pel·lícules, vídeos o programari piratejats, o enllaços a música, pel·lícules, vídeos o programari piratejats, (iv) anunciar o distribuir vídeo, fotografies o imatges d'una altra persona sense el seu consentiment (o en cas d'un menor, sense el consentiment del seu tutor), i (v) disseminar o transmetre material o informació privada, confidencial o de propietat intel·lectual que no estigui autoritzat o facultat a disseminar o transmetre;
 (C) Recopilar, guardar, anunciar, transmetre o demanar qualsevol material, informació, missatge o comunicació, o participar, demanar, induir, promoure o contribuir a qualsevol acte o conducta, que violi qualsevol llei estatal, local, nacional o internacional, o pugui donar lloc a una responsabilitat civil o penal d'acord amb la mateixa;
 (D) Recopilar, guardar, anunciar, transmetre o demanar informació personal (incloent, sense limitació, informació biogràfica, residencial, social, marital, ocupacional, financera i de salut) respecte d'altres usuaris sense el seu coneixement o consentiment, o de manera fraudulenta, o a través de "phishing" (terme informàtic que denomina l'ús d'un tipus d'enginyeria social caracteritzat per intentar adquirir informació confidencial de manera fraudulenta);
 (I) Recopilar, guardar, anunciar, transmetre o demanar informació personal sobre persones menors de 18 anys;
 (F) Recopilar, anunciar, transmetre o demanar virus, errors, cucs, codis, arxius o programes de programari informàtics danyosos;
 (G) Promoure o demanar la participació o suport d'una plataforma política, religió, culte o secta;
 (H) Promoure o demanar jocs d'atzar o participar en qualsevol joc d'atzar o activitat similar;
 (I) Promoure o proporcionar informació instructiva respecte d'activitats il·legals, promoure dany físic o lesió en contra de qualsevol grup o individu, o promoure qualsevol acte de crueltat cap a animals;
 (J) Obtenir o intentar obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei, perfils, blocs, fòrums de discussió, comunitats o informació sobre comptes, o proporcionar, demanar o intercanviar les claus d'accés o informació d'identificació personal d'altres usuaris per a fins comercials o il·lícits;
 (K) Fer-se passar per qualsevol persona física, o declarar falsament una afiliació, relació o associació amb la mateixa;
 (L) Participar en qualsevol acte per enganyar o induir a l'error, incloent de manera enunciativa però no limitativa: (i) falsificar informació de l'usuari, (ii) falsificar o manipular de qualsevol altra manera les capçaleres o altra informació d'identificació a efectes de disfressar l'origen de qualsevol Anunci de l'Usuari, (iii) utilitzar noms de domini inexistents o invàlids o altres mitjans de domiciliació enganyosa en Anuncis de l'usuari, i (iv) transmetre correus electrònics o un altre material en forma anònima, transmetre correus electrònics o un altre material d'un servidor d'algun tercer sense l'autorització d'aquest tercer, o utilitzar tècniques similars per amagar o disfressar la font del correu electrònic o de l'altre material;
 (M) Transmetre o distribuir "correu brossa", "correu en cadena" o "cartes en cadena", o participar en qualsevol enviament de correus en massa no sol·licitats, enviament de correu escombraries o fer ofertes fraudulentes de vendre o comprar, o portar a terme qualsevol tipus de frau financer com ara estratagemes piramidals o estratagemes d'inversió "Ponzi";
 (N) Participar en "trolling" (buscar intencionadament interrompre les discussions a internet o enfadar als seus participants), com per exemple anunciar material, informació, missatges o comunicacions que siguin fora de tema, absurds o sense sentit, amb la intenció de causar trastorns o provocar reaccions d'altres, o trastornar el flux ordinari del diàleg, ocasionar que la pantalla es desplaci més ràpid del que poden teclejar els altres usuaris, o actuar de qualsevol altra manera que afecti negativament a la possibilitat d'altres usuaris de participar en intercanvis en temps real;
 (O) Trastorn o interferir amb l'ús d'altres usuaris de qualsevol servei o contingut o qualsevol sistema o xarxa, incloent de manera enunciativa però no limitativa: (i) realitzar atacs de "negació del servei" en contra d'un altre sistema o xarxa amfitriona o d'un altre usuari, (ii) intrusió informàtica, bombardeig de correus, inundació, sobrecàrrega, atac o qualsevol altre sabotatge o interferència amb un altre sistema o xarxa, i (iii) ingressar a qualsevol sistema o xarxa sense autorització del seu propietari o amfitrió, monitoritzar informació o tràfic, provar, escanejar, examinar tallafocs, examinar la vulnerabilitat d'aquest sistema o xarxa o infringir les rutines de seguretat o autenticació d'aquest sistema o xarxa;
 (P) Revendre o intentar revendre qualsevol Servei sense l'autorització prèvia de AFICIONASPORTS.COM, i
 (Q) Les activitats que AFICIONASPORTS.COM determini, al seu parer, com il·legal, abusiva, nociva o inadequada.
 
8. Drets de Propietat Intel·lectual. Vostè reconeix i convé que tot el Contingut està protegit per drets d'autor, marques comercials, marques de servei, patents, secrets mercantils, i / o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual pertanyent a AFICIONASPORTS.COM. Llevat que hi hagi autorització expressa per part d’AFICIONASPORTS.COM, vostè no podrà copiar, reproduir, vendre, distribuir, disseminar, transmetre, mostrar públicament, publicar, modificar, adaptar, editar o explotar de qualsevol altra forma el Contingut per a qualsevol propòsit o per qualsevol mitjà, diferent a (i) imprimir o descarregar únicament per al seu ús personal no comercial, en el benentès que haurà de conservar intacte qualsevol avís de drets d'autor, marques i altres drets de propietat intel·lectual que acompanyi aquest Contingut, i/o (ii) com ho autoritzi expressament AFICIONASPORTS.COM. La recuperació sistemàtica de qualsevol Contingut per crear o compilar, directament o indirectament, un recull, compilació, base de dades o directori sense l'autorització prèvia i per escrit de AFICIONASPORTS.COM està estrictament prohibida. També està prohibit l'ús de qualsevol contingut per a qualsevol propòsit que no estigui expressament permès en els Termes d'Ús.
 
9. Marques de Tercers. Totes les altres marques comercials i de servei que apareguin en AFICIONASPORTS.COM són propietat dels seus respectius titulars.
 
10. Llocs d'Internet de tercers. AFICIONASPORTS.COM només enllaça a certes pàgines d'internet de tercers únicament per motius de comoditat. Aquestes pàgines són propietat de tercers no relacionats amb AFICIONASPORTS.COM o són controlats per aquests. Per això, AFICIONASPORTS.COM no garanteix la disponibilitat, totalitat, veracitat, exactitud, utilitat, oportunitat o fiabilitat de qualsevol informació o material contingut en aquestes pàgines de tercers, ni els resultats de l'ús o confiança en la mateixa. Així mateix, amb el sol enllaç a una pàgina de tercers, AFICIONASPORTS.COM no patrocina, recomana o aprova aquesta pàgina de tercers, ni qualsevol informació, material, punts de vista, opinions, productes o serveis anunciats, oferts o publicats en aquesta pàgina de tercers. Vostè reconeix ingressar a aquestes pàgines de tercers i utilitzar les mateixes únicament sota el seu propi risc. Vostè convé que sota cap circumstància AFICIONASPORTS.COM serà responsable en qualsevol forma per qualsevol informació o material contingut en qualsevol pàgina de tercers enllaçada des AFICIONASPORTS.COM. AFICIONASPORTS.COM no es fa responsable per qualsevol error o omissió relacionat amb aquestes pàgines de tercers, o per qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus incorregut com a resultat del seu ús o confiança en qualsevol informació o material contingut en aquestes pàgines de tercers.
 
11. Anuncis de l'usuari.
 (A) Respecte a qualsevol Anunci de l'Usuari que vostè realitzi, vostè atorga a AFICIONASPORTS.COM, una llicència perpètua, no exclusiva, il·limitada i mundial per utilitzar, copiar, reproduir, mostrar, exhibir,interpretar, adaptar, modificar, distribuir i promoure aquests Anuncis de l'usuari mundialment en qualsevol mitjans de comunicació coneguts actualment o desenvolupats en el futur, per qualsevol mitjà i per a qualsevol propòsit. Vostè convé a ser l'únic responsable per qualsevol anuncis de l'Usuari que vostè realitzi. Vostè en aquest acte declara i garanteix que és propietari o que controla tots els drets sobre aquests anuncis de l'Usuari i que cap ús dels mateixos per part de AFICIONASPORTS.COM infringiran o violaran qualsevol dret d'autor, marca, secret mercantil, privacitat, reputació o un altre dret personal o de propietat intel·lectual de qualsevol persona física o moral, ni violarà qualsevol legislació aplicable. AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret, en qualsevol moment i a l seu parer, sense estar obligat, de remoure, esborrar, bloquejar, desactivar o negar l'accés a qualsevol Usuari o qualsevol anuncis de l'Usuari que hagueu fet i que, al seu parer, violi les Condicions d'Ús o qualsevol llei aplicable, o pugui exposar o subjectar a AFICIONASPORTS.COM a qualsevol tipus de responsabilitat, o que pugui afectar adversament la reputació o el bon nom d’AFICIONASPORTS.COM.
 (B) Vostè reconeix que quan anunciï o sotmeti informació sobre la seva persona a les àrees públiques de AFICIONASPORTS.COM (per exemple, fòrums de discussió, tertúlies digitals, etc.), la seva informació podrà ser vista i utilitzada per altres visitants en aquestes àrees públiques. També els serà possible a altres obtenir informació personal sobre vostè a causa del seu ús d'un Servei, i el receptor podrà utilitzar aquesta informació per castigar o danyar-lo. AFICIONASPORTS.COM no aprova aquests usos no autoritzats però en utilitzar el Lloc vostè reconeix i convé que AFICIONASPORTS.COM no es fa responsable per l'ús o mal ús per part d'altres de la seva informació personal, dades o materials sobre vostè, els seus familiars o amics que vostè anunciï o permeti que altres anunciïn a la Pàgina. Faci el favor de seleccionar el tipus d'informació que anunci o mostri a AFICIONASPORTS.COM.
 (C) Vostè reconeix que a l’utilitzar AFICIONASPORTS.COM, vostè pot estar exposat a anuncis de l'usuari que consideri ofensius, indecents i objectes o que siguin errònies, inexactes o que condueixi al error, i vostè assumirà tots els riscos relacionats amb el seu ús o confiança en aquests anuncis de l'usuari. AFICIONASPORTS.COM té el dret, però no l'obligació, de (i) denegar l'accés a qualsevol usuari que viola els termes d'ús o qualsevol llei aplicable i/o (ii) remoure qualsevol anunci de l'usuari que, al seu parer, violi els termes d'ús o qualsevol llei aplicable, o sigui de qualsevol altra forma objecte, o pugui exposar o subjectar a AFICIONASPORTS.COM a qualsevol tipus de responsabilitat, o pot afectar negativament la reputació o el bon nom de AFICIONASPORTS.COM. Sota cap circumstància assumirà AFICIONASPORTS.COM qualsevol risc relacionat amb el seu ús o confiança en qualsevol anunci de l'usuari. AFICIONASPORTS.COM no es fa responsable per qualsevol error o omissió relacionats amb qualsevol anunci de l'usuari o per qualsevol pèrdua o dany de qualsevol tipus que derivi del seu ús o confiança en qualsevol dels anuncis de l'usuari.
(D) AFICIONASPORTS.COM no accepta o considera idees, suggeriments ni materials presentats per Usuaris diferents dels requerits o demanats específicament per nosaltres. Això és per evitar la possibilitat de controvèrsies entre nosaltres quan projectes desenvolupats per AFICIONASPORTS.COM semblin similars a les seves idees, suggeriments o materials. Si en efecte ens envia o anuncia a través de la Pàgina o de qualsevol Servei qualsevol idea, suggeriment o material no desitjat, vostè convé que en presentar aquestes idees, suggeriments o materials, passaran a ser propietat d’AFICIONASPORTS.COM i que podrà utilitzar, divulgar, publicar, distribuir i explotar lliurement de qualsevol altra forma les idees, suggeriments o materials, sense restricció, limitació o obligació, a perpetuïtat i a tot el món, i per a qualsevol propòsit,ja sigui mercantil o un altre, sense contraprestació, crèdit o atribució alguna a favor seu.
 (E) AFICIONASPORTS.COM podrà demanar o requerir propostes d'Usuaris en qualsevol moment. Vostè convé que en anunciar o proposar dit Contingut demanat ("Proposta") o en participar en qualsevol forma de discussió, diàleg o d'altres ("Comunicació") amb nosaltres en aquestes pàgines, vostè en aquest acte atorga a AFICIONASPORTS.COM una llicència gratuïta, perpètua, no exclusiva, il·limitada i mundial per: (i) utilitzar, copiar, sots-llicenciar, mostrar, executar, adaptar, modificar, publicar, distribuir, anunciar, promoure, transmetre, crear obres derivades i explotar de qualsevol manera, comercial o una altra, qualsevol d'aquestes Propostes o Comunicacions, i (ii) sots-llicenciar a tercers el dret sense restriccions exercir qualsevol dels drets abans esmentats.
 (F) Vostè reconeix i convé que AFICIONASPORTS.COM no es troba sota cap obligació respecte a qualsevol Proposta o Comunicació anunciada o carregada per vostè actualment o en el futur. AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva discreció, però no l'obligació, de remoure, bloquejar, denegar l'accés o negar-se a anunciar qualsevol Proposta o Comunicació que, a la seva discreció, violi els Termes d'ús o qualsevol llei aplicable, o pugui exposar o subjectar a AFICIONASPORTS.COM a qualsevol tipus de responsabilitat, o que pugui afectar adversament la reputació o bon nom d’AFICIONASPORTS.COM. AFICIONASPORTS.COM també es reserva el dret, en qualsevol moment i a la seva discreció, d'utilitzar i divulgar qualsevol Proposta o Comunicació que sigui necessari per complir amb qualsevol llei, reglament, requeriment administratiu o ordre judicial.
 
12. Seguretat de Claus d'Accés i Privacitat. Quan es registri per convertir-se en membre, vostè haurà de triar una clau d'accés. Vostè és plenament responsable de mantenir la confidencialitat de la seva clau d'accés. Vostè convé a no utilitzar el compte, nom d'usuari o clau d'accés d'un altre membre en qualsevol moment o divulgar la seva clau d'accés a tercers. Vostè convé a notificar a AFICIONASPORTS.COM immediatament si sospita qualsevol ús no autoritzat del seu compte o clau d'accés. Vostè és l'únic responsable de qualsevol ús i activitat al seu compte, incloent usos i activitats per les persones que vostè autoritzi o amb els que comparteixi la seva clau d'accés.
 AFICIONASPORTS.COM s'avoca a respectar la seva privacitat i la seva necessitat de protegir la informació personal que comparteix amb nosaltres. Per verificar les nostres polítiques respecte a la seva privacitat, vagi a Polítiques de Privacitat.
 
13. Comunitats d’AFICIONA.
Els Termes d'ús s'apliquen a totes les comunitats a internet d’AFICIONASPORTS.COM, incloent, de manera enunciativa però no limitativa, fòrums de discussió, tertúlies digitals i taulers de missatges
 
14. Renúncia de Garanties.
Vostè expressament reconeix i convé el següent:
 (a) AFICIONASPORTS.COM és únicament per efectes informatius, educatius i d'entreteniment i no està dissenyat per aconsellar, instruir o fer recomanacions respecte a assumptes, matèria, material, problema, situació o individu al particular.
 (b) Tots els serveis i contingut són proporcionats en l'estat en què es troben i d'acord amb la seva disponibilitat, sense cap garantia, ni explícita o implícita, a la major mesura permissibles d’acord amb la llei aplicable. AFICIONASPORTS.COM renuncia a qualsevol garantia, ni explícita o implícita, respecte a qualsevol dels serveis i contingut, incloent, de manera enunciativa més no limitativa, garanties implícites de comerciabilitat i adequació a un fi en particular, i garanties de títol i no infracció. AFICIONASPORTS.COM no declara ni garanteix la disponibilitat, accessibilitat, totalitat, veracitat, exactitud, utilitat, oportunitat, fiabilitat ni la seguretat de qualsevol servei o contingut o els resultats de l'ús o confiança en els mateixos. D’igual manera, AFICIONASPORTS.COM no declara ni garanteix que tots els serveis i contingut estaran disponibles en qualsevol moment o ubicació en particular; que qualsevol defecte o error seran corregits, o que tot el contingut estigui lliure de virus o de qualsevol altre component perjudicial.
 (c) El seu ús o confiança en qualsevol servei o contingut és completament pel vostre compte. Sense limitar l'anterior, AFICIONASPORTS.COM no es fa responsable per l'ús o mal ús d'altres de qualsevol informació personal, dades, fotografies, videos, registres d'àudio, o de qualsevol altre material sobre vostè, els seus familiars o amics, que anuncia o permet a altres anunciar a AFICIONASPORTS.COM. Li suggerim que utilitzi discreció a l’anunciar la informació. Així mateix, AFICIONASPORTS.COM no es fa responsable de qualsevol contingut o anunci de l'usuari que sigui ofensiu, indecent o objectes de resta per vostè o altres.
 
15. Limitació de Responsabilitat. Vostè expressament reconeix i acorda el següent:
En cap cas serà AFICIONASPORTS.COM responsable conforme a contracte, extracontractual, per negligència, responsabilitat estricta o qualsevol altra teoria de llei o equitat, per qualsevol danys indirectes, incidentals, exemplars, especials, punitius o conseqüents (incloent, de manera enunciativa més no limitativa, pèrdua d'ús, perjudici, pèrdua de dades o informació de qualsevol tipus, o pèrdua del bon nom del seu negoci o oportunitat), que derivi del seu ús o de la seva incapacitat d' ús o de la seva confiança en qualsevol servei, contingut o anunci de l'usuari, independentment de si AFICIONASPORTS.COM ha estat avisat o no de la possibilitat d'aquesta pèrdua o danys.
 
16. Llei Aplicable-Jurisdicció.
Amb caràcter general les relacions entre Aficiona i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Qualsevol controvèrsia que resulti entre vostè i AFICIONASPORTS.COM respecte a qualsevol servei, contingut o anunci de l’Usuari, o respecte els termes d’ús, serà resolta pels Tribunals d’Arenys de Mar i els seus superiors jeràrquics, amb renúncia expressa als propis aforaments.
 
17. Disposicions Generals. Els Termes d'ús constitueixen l'acord total entre vostè i AFICIONASPORTS.COM pel que fa al seu ús de la Pàgina. En cas que qualsevol disposició dels Termes d'ús sigui declarada invàlida per un tribunal de jurisdicció competent, la invalidesa d'aquesta disposició no afectarà la validesa de la resta de les disposicions dels Termes d'Ús, les quals romandran en ple vigor. Cap renúncia a qualsevol disposició dels Termes d'ús es considera una renúncia subsegüent o continuada d'aquesta disposició o com una renúncia de qualsevol altra disposició, i l'omissió d’AFICIONASPORTS.COM de fer valer qualsevol dret o disposició d'acord amb els Termes d'ús no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les presents condicions d’ús pot enviar un e-mail a info@aficionasports.com.
 
 
PRINCIPIS DE LA COMUNITAT AFICIONA
 
Benvinguts a la Comunitat aficiona!
 
A AFICIONASPORTS.COM oferim una varietat de serveis que permeten als nostres Membres reunir-se, discutir, interactuar i comunicar-se entre ells, com ara els nostres serveis de fòrums de discussió, tertúlies digitals i taulers de missatges (conjuntament la "Comunitat Aficiona"). Com a membre de la Comunitat Aficiona, requerim que compleixi amb les Condicions d'Ús en tot moment. Heu de tenir present que els Termes d'ús s'apliquen a totes les àrees de la Comunitat Aficiona, tant públiques com privades. Ens reservem el dret de donar per acabat el seu accés a la Comunitat Aficiona immediatament, amb o sense notificació, en cas que incompleixi o infringeixi de qualsevol altra manera els Termes d'Ús Recordi que l'accés a la Comunitat Aficiona i l'ús de la mateixa no és un dret sinó un privilegi.
A continuació s'estableix un resum d'alguns principis importants per a la Comunitat Aficiona. Tingui en compte que aquest resum es proporciona únicament per efectes d'informació en general i no substitueix els termes d'ús. Faci el favor de seguir en tot moment els termes d'ús quan utilitzi la Comunitat Aficiona.
 
LES CONDUCTES SEGÜENTS ESTAN PROHIBIDES:
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) que promogui el racisme, fanatisme, odi o dany físic de qualsevol tipus en contra de qualsevol grup o individu;
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) de caràcter sexual, obscè o objectable de qualsevol altra forma;
• Anunciar o disseminar contingut d'altres protegit per drets d'autor (per exemple, música, pel·lícules, vídeos, fotografies, imatges, programari, etc.) Sense obtenir la seva autorització prèvia;
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) que contingui vídeo, registres d'àudio, fotografies o imatges d'una altra persona sense la seva autorització prèvia (o en el cas d'un menor, sense l'autorització del seu tutor);
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) que promogui o permeti activitats il·lícites o il·legals, com ara instruccions de com fabricar o adquirir armes il·legals o drogues, violar la privacitat d'algú, obtenir informació de la identificació d'altres, crear o disseminar virus informàtics, o burlar dispositius de protecció de còpia;
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) que contingui virus, bombes de temps, Cavalls de Troia, missatges de cancel·lació, cucs o altres codis, components o dispositius nocius o perjudicials;
• Anunciar o disseminar contingut (o enllaços a aquest) que promogui o demani la participació en una plataforma política, religió, culte o secta o el suport a aquesta;
• Assetjar, amenaçar, difamar o insultar a una altra persona;
• Anunciar o disseminar la informació personal d'una altra persona sense la seva autorització, o recopilar o demanar la informació personal d'una altra persona per a efectes comercials o il·legals;
• Recopilar o demanar informació personal sobre qualsevol menor de 18 anys;
• Utilitzar la Comunitat Aficiona per a efectes comercials o publicitaris;
• Demanar jocs d'atzar o participar en qualsevol joc d'atzar o activitat similar;
• Fer-se passar per qualsevol persona física o moral, o declarar falsament una afiliació, relació o associació amb la mateixa;
• Anunciar converses fora de tema o sense sentit, anuncis d'una paraula (o curts) sense sentit, o similars;
• Realitzar activitats de "phishing", "trolling", enviament de correu escombraries o similars;
 
Encara que els exemples anteriors cobreixen algunes de les situacions més comuns, no poden preveure-ho tot. En conseqüència, AFICIONASPORTS.COM podrà prendre qualsevol mesura que consideri adient per assegurar que la Comunitat Aficiona no es vegi afectada de cap manera. Així mateix, AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret de suspendre o vetar permanentment a qualsevol persona que violi intencional o repetidament els Termes d'ús de participar a la Comunitat Aficiona.
 
Dret de Divulgar la Identitat d'un membre
Tingueu present que AFICIONASPORTS.COM té el dret de divulgar la identitat d'un membre en relació amb la investigació d'alguna suposada activitat il·legal o en resposta a un requeriment o hagin citat al jutjat judicial.
 
Dret de Remoure
AFICIONASPORTS.COM no vigila ni edita activament el contingut anunciat a la Comunitat Aficiona. AFICIONASPORTS.COM es reserva el dret, però no l'obligació, d'(a) eliminar continguts suposadament que, a parer seu, violi les Condicions d'Ús o qualsevol llei aplicable, o pugui exposar a AFICIONASPORTS.COM a qualsevol tipus de responsabilitat, o que pugui afectar adversament la reputació o el bon nom de AFICIONASPORTS.COM, i (b) donar per acabats els privilegis de la comunitat d'algun membre per violació dels Termes d'Ús o de qualsevol llei aplicable. Els anuncis que violin els Termes d'Ús o qualsevol llei aplicable podran derivar en l'eliminació, sense cap notificació, de la seva identificació de la comunitat i tot el relacionat amb aquesta, incloent comptes de correu electrònic, grups, anuncis, pàgines inicials i perfils.
 
Contingut de l'Usuari
Vostè és l'únic responsable del que anunciï a la Comunitat Aficiona i eximeix a  AFICIONASPORTS.COM de qualsevol responsabilitat derivada de la informació i dades facilitat per vostè. Si vostè anuncia contingut que infringeixi o violi els drets d'autor, marques, secrets industrials, reputació, privacitat o un altre dret de propietat intel·lectual o personal d'una altra persona, o que violi qualsevol llei aplicable, vostè podrà ser demandat judicialment. Per qualsevol contingut que vostè anunciï, vostè declara i garanteix ser propietari o controlar de qualsevol altra forma tots els drets sobre aquest contingut i que cap ús del mateix per part d’AFICIONASPORTS.COM infringirà ni violarà els drets d'autor, marques, secretor industrials, reputació, privacitat o un altre dret de propietat intel·lectual o personal de qualsevol persona, ni violarà llei aplicable alguna.
 
Anunciar la seva informació personal
Vostè ha de saber que qualsevol informació personal que anunciï a la Comunitat Aficiona podrà ser vista i utilitzada per altres per castigar-lo o danyar-lo. AFICIONASPORTS.COM no té cap control i no pot fer-se responsable per la forma en què altres puguin usar la seva informació personal. Si us plau, utilitzi discreció i sentit comú a l'anunciar informació personal sobre vostè, els seus familiars o amics a la Comunitat Aficiona.
 
Comunicar Abusos
Vostè podrà comunicar qualsevol contingut o conducta que consideri violadora dels Termes d'Ús. Tanmateix, tingui en compte que el comunicar una suposada violació no significa necessàriament que efectivament hi hagi una violació, o que AFICIONASPORTS.COM hagi de prendre qualsevol mesura en base en al seu informe. En el supòsit que AFICIONASPORTS.COM prengui efectivament alguna mesura, no té obligació d'informar el membre que va fer l'informe. Finalment, constitueix una violació dels termes d'ús el fer intencionalment un informe fals en contra d'un altre usuari, o utilitzar el procés d'informes per castigar o intimidar a un altre membre, o encoratjar altres a fer-ho.
 
Moderadors
La Comunitat Aficiona pot designar moderadors que tinguin algunes responsabilitats en relació amb aquesta comunitat (el "Moderador"). Els Moderadors, en el seu caràcter de líders de la comunitat, han de donar un bon exemple de conducta raonable per al grup. El Moderador podrà, amb base en els termes d'ús, determinar el contingut i conducta acceptable per al seu grup i haurà de notificar a AFICIONASPORTS.COM de qualsevol violació als Termes d'Ús, i en base a això, podrà eliminar o editar qualsevol contingut o conducta que incompleixi els termes d’ús o pugui considerar-lo inapropiat.
 
 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 
Les dades que es recullen a través dels formularis de contacte són objecte de tractament i s’incorporen als fitxers corresponents, i s’utilitzaran exclusivament per mantenir l’usuari informat dels nostres serveis contractats o proporcionar-li informació que ens hagi sol·licitat.
 
En compliment dels art.21 y 22 de la Llei de serveis de la Societat de la informació i del Comerç electrònic (LSSI-CE), sol·licitem el seu consentiment explícit per a la subscripció a determinats serveis i l’enviament de publicitat per informar-li de les activitats, productes i serveis oferts per o a través del portal web i de la pròpia empresa. L’informem que en qualsevol moment pot revocar el seu consentiment dirigint-se al e-mail: info@aficionasports.com.
 
Per a més informació consulti l’apartat Política de privacitat que trobarà a la web.