Política de privacitat

AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics per analitzar com els visitants utilitzen aquest lloc. Google Analytics utilitza "cookies", que són petits arxius de text ubicats al seu ordinador, per recopilar informació estàndard de registre d'Internet i informació sobre el comportament dels visitants de forma anònima. No es recollirà cap informació d'identificació personal sobre vostè, excepte quan vostè explícitament aporti aquesta informació a través d'un formulari en aquest lloc web. Així, si WE PLAY TODAY,SL necessita informació personal de vostè, per exemple la seva adreça de correu electrònic per registrar-se, li ho demanarem i tindrà l'opció de proporcionar-la o no.
 
La informació anònima generada per les "cookies" de Google Analytics sobre el seu ús d'aquest lloc web (incloent la seva adreça IP) es transmet a Google. Aquesta informació és processada per elaborar informes estadístics sobre l'activitat del lloc web de WE PLAY TODAY,SL. Aquests informes s'utilitzen per avaluar l'ús dels visitants per poder optimitzar el contingut del web, la seva comercialització, i per satisfer millor les seves necessitats. Fet essencial per poder continuar oferint-li un bon servei.
 
WE PLAY TODAY, SL no enllaçarà o tractarà de vincular una adreça IP amb la identitat d'un usuari. De fet, no s'associaran les dades recollides en aquest lloc amb qualsevol informació d'identificació personal de qualsevol font, llevat que vostè explícitament faciliti aquesta informació a través d'un formulari. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.
 
En resum, el seu anonimat és segur. Aquest és el compromís de WE PLAY TODAY, SL amb els nostres usuaris.
 
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certs serveis no estiguin disponibles. Aquests enllaços li donaran més informació segons el navegador que utilitzie.
 
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Safari per a IOS (iPhone, iPad): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta pàgina està adaptada a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), així com a les seves posteriors modificacions, conté els termes i condicions sota les quals WE PLAY TODAY, SL (CIF B65607863) ofereix la informació, productes i serveis continguts al seu lloc als usuaris. En accedir a aquest lloc, l'usuari està acceptant els següents termes i condicions. Si vostè com a usuari no acceptés o no estigués d'acord amb ells haurà d'abandonar aquesta pàgina.

1. Àmbit d'Aplicació. Legislació i jurisdicció aplicable.
Els continguts informatius, productes i serveis inclosos en aquest lloc estan dirigits a usuaris i consumidors amb residència a Espanya i es regirà per la legislació espanyola. En cas de controvèrsia quant a la seva interpretació, execució o compliment, les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, si en tenen, es sotmeten expressament a l'exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals d'Arenys de Mar (Barcelona).

2. Protecció de Dades Personals.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades de caràcter personal que demanem als nostres usuaris a través de diversos formularis podran ser incloses en fitxers informàtics, aquests fitxers estan registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, el titular és WE PLAY TODAY, SL (CIF: B65607863), la finalitat és: La gestió administrativa, comercial i de relació amb els usuaris de la web, clients i proveïdors de l'empresa, per poder realitzar l'enviament d'informació sol·licitada sobre els productes i/o serveis de l'empresa, o sobre els serveis contractats.
Els usuaris podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita, datada i signada, amb indicació del seu nom, cognoms, domicili i fotocòpia del DNI, que hauran de dirigir a: WE PLAY TODAY, SL a l'e- mail: info@aficionasports.com .
Les dades personals recollides poden ser cedides a empreses col·laboradores de WE PLAY TODAY, S.L., així com als seus distribuïdors. No seran en cap cas fetes públiques, excepte en els supòsits en què els propis usuaris siguin els que, amb fins promocionals, els publiquin per procediments en línia o demanin la publicació de manera expressa.
WE PLAY TODAY, SL manté les seves instal·lacions, sistemes i fitxers en les degudes condicions per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La custòdia i tractament de les dades personals facilitades per l'usuari a terceres persones o entitats proveïdores del lloc correspon exclusivament a aquelles i, en conseqüència, l'exercici dels corresponents drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició haurà de fer front a aquelles persones, úniques responsables del seu emmagatzematge i tractament automatitzat.
Si vostè és menor d'edat i no compta amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals per incloure les seves dades personals en els formularis, aquesta empresa s'eximeix de qualsevol responsabilitat per no complir aquest requisit.

3. Clau Personal d'Accés.
En el cas que s'hagués facilitat als usuaris o clients la possibilitat de crear claus personals d'accés, compostes per un codi de client (login) i una contrasenya (password) per poder visitar zones d'ús restringit, aquests seran els únics que podran fer ús del mateix i, en conseqüència, es responsabilitzaran per totes les operacions realitzades amb aquestes claus.
Amb aquesta finalitat, l'usuari haurà de seleccionar uns caràcters que no siguin fàcilment identificables i mantenir-los en secret. Facilitar, usar, intentar desxifrar les claus d'accés d'altres o revelar a altres persones no autoritzades és considerat com una greu violació de les normes d'utilització i seguretat. Si l'usuari tingués raons per creure que la seva clau és o pot ser coneguda per alguna persona no autoritzada per a això, haurà de posar immediatament en coneixement de WE PLAY TODAY, SL. A través del correu: info@aficionasports.com , perquè li sigui assignada una nova.

4. Exactitud de la Informació.
Les informacions contingudes en el lloc han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, llevat quan així s'indiqui.
WE PLAY TODAY, SL. No garanteix que la informació continguda en el lloc sigui exacta, vigent o completa. Aquesta es proporciona "tal i com està" i sota cap circumstància garanteix, de manera implícita o explícita, l'obtenció d'un resultat determinat o la seva adequació a un objectiu concret, per la qual cosa WE PLAY TODAY, SL no es fa responsable de cap pèrdua , ja sigui directa o indirecta, causada com a conseqüència d'una decisió presa basant-se en la informació aquí facilitada.
Les informacions i continguts existents poden ser modificats o retirats sense previ avís. Igualment es podran fer millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial.
El contingut d'aquest lloc (incloent dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fitxers d'àudio i vídeo, etc.) està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial.
Queda prohibida la seva reproducció (excepte per a ús privat de l'usuari), distribució, comunicació pública i transformació sense tramitar l’autorització expressa de WE PLAY TODAY, SL o dels seus llicenciats i proveïdors, mitjançant la seva sol·licitud a l'adreça: info@aficionasports.com .

6. Hipertextos i Enllaços amb altres llocs o Pàgines.
El lloc pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers, els continguts, tot i les revisions periòdiques que realitza, no pot controlar en tot moment. La connexió d'un usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant, sota l'exclusiva responsabilitat del navegant.
En conseqüència, el lloc no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seva qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguin una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem cap relació amb els productes o serveis proporcionats o venuts per aquestes.
No obstant això, si observés qualsevol informació que pogués ser contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o apologètica del terrorisme o la violència, preguem que ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l'adreça: info@aficionasports.com , per tal d'estudiar la conveniència d'eliminar-les.

7. Exempció de Responsabilitat.
El lloc no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua, sigui directa o indirecta, casual o conseqüencial, causat per l'accés al o per l'ús d'aquest, de les informacions contingudes en ell, dels productes o serveis en ell oferts per tercers o de qualsevol connexió realitzada a altres pàgines o llocs des d'aquest.
El lloc no es fa responsable dels possibles errors que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador, ni es responsabilitza o garanteix, de manera implícita o explícita, que l'accés al lloc sigui ininterromput o que estigui lliure d'error.

8. Validesa.
Si per qualsevol disposició legal o declaració judicial alguna de les normes contingudes en aquests apartats no s'ajustés a Dret, això no serà obstacle perquè la resta dels termes i condicions no afectats es considerin vàlids a tots els efectes.

WE PLAY TODAY, SL
CIF: B65607863
Inscrita al Registre Mercantil - Tom 42728 - foli 1 - full B 415558 Inscripció 1